Belangrijke documenten STeAG


Op deze plek kunt u een aantal belangrijke documenten van STeAG downloaden. Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Evaluatieformulieren, te gebruiken voor het geven van feedback op producten.
  • Bestuur en vergaderingen
  • Productoverzicht en algemene verantwoording.

EVALUATIEFORMULIEREN

(feedback op producten van STeAG wordt alleen in behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het juiste formulier)

Evaluatieformulier kennisexamen

Evaluatieformulier proeve van bekwaamheid

Evaluatieformulier student

BESTUUR en VERGADERINGEN

Jaarplanning STeAG 2019

Bestuursvisie op examinering

Statuten STeAG

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 17-8-2019

COMMUNIQUE

Communique SCB

(klik op de link om het bestand te downloaden)

PRODUCTOVERZICHT en ALGEMENE VERANTWOORDING

Overzicht examenproducten (volgt)

Verantwoording constructie kennisexamens2018 (volgt)

Het Erratumformulier examenproducten is toegankelijk via de projectleider van STeAG.