Hobéon certificeert exameninstrumenten Consortium Beroepsonderwijs en STeAG

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG zijn door certificeringsbureau Hobéon per 29 juni weer gecertificeerd als leverancier van valide exameninstrumenten. Zo’n onderzoek in de vorm van audits gebeurt eens in de drie jaar. Uit de eindrapportage van Hobéon blijkt niet alleen dat beide organisaties voldoen aan de norm en alles op orde is. Ook is er waardering voor de wijze waarop het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG processen inrichten en afstemmen, en hoe er met het scholen- en werkveld hierin wordt samengewerkt. 

Van, voor, door
“Trots en blij ben ik met dit resultaat”, zegt directeur Michel Wouters van Consortium Beroepsonderwijs. “Vooral de waarderende opmerkingen die in het rapport staan doen mij deugd. Dit bevestigt en zegt tevens heel veel over de wijze waarop wij ons motto ‘van, voor en door scholen’ in praktijk brengen. Kwaliteit wint het hier en dat is belangrijk voor de scholen in het beroepsonderwijs en de studenten die wij bedienen met onze instrumenten en materialen”.

Hobéon heeft voor de certificering audits bij het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG uitgevoerd. Het betrof hier de audit voor organisatie- en proceseisen, en de productaudit. De laatste gebeurde middels een steekproef van 25 procent van de geselecteerde exameninstrumenten.     

Onderzocht
De auditors van Hobéon spraken tijdens het onderzoek met constructeurs, vaststellers en mensen uit het werkveld en scholen die feedback geven op de in ontwikkeling zijnde examens als ook met inhouds- en toetsdeskundigen. Op zes hoofdonderwerpen is in de organisatieaudit onderzocht: doelstellingen, primair proces, personeel, voorzieningen, kwaliteitszorg en resultaten. Bij de steekproef van de exameninstrumenten hebben de auditoren inhoudelijk en toetstechnisch op de vijf gebieden getoetst die voorgeschreven zijn in de norm valide exameninstrumenten: algemeen, dekking, beoordeling, cesuur en informatie.

Het resultaat mag er zijn. Ontwikkelteamleider STeAG Marc Zwamborn is heel tevreden: “Hobéon heeft de bundeling van onze samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs prima beoordeeld. Dit is een bewijs dat de kwaliteit van onze instrumenten goed is en een stimulans dit met onze expertise en ondersteuning van het Consortium nog verder te verbeteren.  Michel Wouters vult hem aan, want zegt hij “met dit certificaat weten mbo-scholen dat zij valide exameninstrumenten bij onze organisaties inkopen. En als examenleveranciers weten wij dat wij valide exameninstrumenten bieden. Dit kunnen wij doen met dank aan al onze medewerkers, scholen, bedrijven en ingeleende docenten die hier aan werken”.