17-04-2023 – Examenproducten SteAG verkrijgbaar via Digibib

31-januari-2023

Vanaf heden is het niet meer mogelijk de examenproducten van STeAG te downloaden via deze website. Er is hiervoor inmiddels een nieuwe omgeving ingericht.

Paperbased examenproducten STeAG beschikbaar via aparte pagina in Digibib

U kunt de examenproducten van STeAG downloaden via een nieuwe url (www.digibib.nl) met bijbehorend inlogaccount. Dit inlogaccount is bekend bij de examenorganisatie (examenbureau/examencommissie) van uw instelling.

Lees verder

Vervangend kennisexamen AA-K2 beschikbaar

21-juni-2022

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de vervangende versie voor het examen AA-20-B1-K2-W2b1-mei2021, waarvan STeAG adviseert dit examen wegens een fraude situatie niet meer in te zetten, inmiddels beschikbaar is op de website onder de code AA-20-B1-K2-W2b4-mei2022, inclusief het bijbehorende antwoordformulier examinator en kandidaat. U kunt deze versie vinden onder de knop Producten en dan Producten mei-2021 kd20en21.

Lees verder

Hobéon certificeert exameninstrumenten Consortium Beroepsonderwijs en STeAG

2-juli-2021

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG zijn door certificeringsbureau Hobéon per 29 juni weer gecertificeerd als leverancier van valide exameninstrumenten. Zo’n onderzoek in de vorm van audits gebeurt eens in de drie jaar. Uit de eindrapportage van Hobéon blijkt niet alleen dat beide organisaties voldoen aan de norm en alles op orde is. Ook is er waardering voor de wijze waarop het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG processen inrichten en afstemmen, en hoe er met het scholen- en werkveld hierin wordt samengewerkt. 

Van, voor, door
“Trots en blij ben ik met dit resultaat”, zegt directeur Michel Wouters van Consortium Beroepsonderwijs. “Vooral de waarderende opmerkingen die in het rapport staan doen mij deugd. Dit bevestigt en zegt tevens heel veel over de wijze waarop wij ons motto ‘van, voor en door scholen’ in praktijk brengen. Kwaliteit wint het hier en dat is belangrijk voor de scholen in het beroepsonderwijs en de studenten die wij bedienen met onze instrumenten en materialen”.

Hobéon heeft voor de certificering audits bij het Consortium Beroepsonderwijs en STeAG uitgevoerd. Het betrof hier de audit voor organisatie- en proceseisen, en de productaudit. De laatste gebeurde middels een steekproef van 25 procent van de geselecteerde exameninstrumenten.     

Onderzocht
De auditors van Hobéon spraken tijdens het onderzoek met constructeurs, vaststellers en mensen uit het werkveld en scholen die feedback geven op de in ontwikkeling zijnde examens als ook met inhouds- en toetsdeskundigen. Op zes hoofdonderwerpen is in de organisatieaudit onderzocht: doelstellingen, primair proces, personeel, voorzieningen, kwaliteitszorg en resultaten. Bij de steekproef van de exameninstrumenten hebben de auditoren inhoudelijk en toetstechnisch op de vijf gebieden getoetst die voorgeschreven zijn in de norm valide exameninstrumenten: algemeen, dekking, beoordeling, cesuur en informatie.

Het resultaat mag er zijn. Ontwikkelteamleider STeAG Marc Zwamborn is heel tevreden: “Hobéon heeft de bundeling van onze samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs prima beoordeeld. Dit is een bewijs dat de kwaliteit van onze instrumenten goed is en een stimulans dit met onze expertise en ondersteuning van het Consortium nog verder te verbeteren.  Michel Wouters vult hem aan, want zegt hij “met dit certificaat weten mbo-scholen dat zij valide exameninstrumenten bij onze organisaties inkopen. En als examenleveranciers weten wij dat wij valide exameninstrumenten bieden. Dit kunnen wij doen met dank aan al onze medewerkers, scholen, bedrijven en ingeleende docenten die hier aan werken”.

Lees verder

Examenproducten opleidingen AG serie 2021

18-juni-2021

De nieuwe examenproducten voor de opleidingen apothekersassistent (crebo 25650), doktersassistent (crebo 25695) en tandartsassistent (crebo 25699) serie 2021 zijn, vanwege de vergaande samenwerking tussen STeAG en Consortium, gemaakt door STeAG. Om die reden zijn deze examenproducten op dit moment alleen verkrijgbaar via de website van STeAG (www.steag.nl) en niet in de Digibib.

Alle betrokken deelnemers van zowel STeAG als Consortium zijn daarover geïnformeerd, ook over het aanvragen van een inlogaccount voor het beveiligde gedeelte van de website van STeAG. Het beleid daarbij is dat elke organisatie die deelnemer is van STeAG en/of van het Consortium een AG 1 inlogaccount krijgt, bijvoorbeeld op het mailadres van de examencommissie van de organisatie.

Het voorgaande geldt ook voor de nieuwste versies van de examens voor beroepsgerichte keuzedelen, deze zijn in het najaar van 2020 opgeleverd met versiedatum sep2020 voor AA en DA en versiedatum dec2020 voor TA.

Examenproducten uit eerdere series, behorend bij de crebo’s 25471 (AA-2015), 25473 (DA-2015) en 25490 (TA-2016) zijn nog gewoon op dezelfde manier te verkrijgen en te gebruiken als voorheen: voor de examens van STeAG (versiedata jan2021, okt2019 en eerder) via de website steag.nl en voor de examens van het Consortium (de series 2016, 2018 of 2020) via Digibib.

Komend schooljaar gaan Consortium & STeAG ervoor zorgen dat alle examenproducten voor de AG opleidingen van de serie 2021 weer via Digibib beschikbaar zijn.Als dat zover is dan wordt dit direct gedeeld.

Lees verder

STeAG gecertificeerd examenleverancier!

28-juli-2017

STeAG wil zich als examenleverancier laten certificeren en is daartoe begin 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificerende instelling Certiforce.

Certiforce heeft de processen en producten van STeAG bekeken en heeft ons op 20 juli 2018 meegedeeld dat zij een positieve beoordeling hebben gegeven en dat STeAG vanaf dan een gecertificeerde examenleverancier is. Uiteraard zijn wij met dit oordeel zeer content en het geeft ons elan om met nog meer energie de weg van verdere kwaliteitsverbetering te blijven volgen.

Lees verder

17-04-2023 – Examenproducten SteAG verkrijgbaar via Digibib

Vanaf heden is het niet meer mogelijk de examenproducten van STeAG te downloaden via deze website. Er is hiervoor inmiddels […]

Ga verder

Vervangend kennisexamen AA-K2 beschikbaar

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de vervangende versie voor het examen AA-20-B1-K2-W2b1-mei2021, waarvan STeAG adviseert dit examen wegens […]

Ga verder

STeAG gecertificeerd examenleverancier!

STeAG wil zich als examenleverancier laten certificeren en is daartoe begin 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificerende instelling Certiforce. […]

Ga verder

Examenproducten opleidingen AG serie 2021

De nieuwe examenproducten voor de opleidingen apothekersassistent (crebo 25650), doktersassistent (crebo 25695) en tandartsassistent (crebo 25699) serie 2021 zijn, vanwege […]

Ga verder

Hobéon certificeert exameninstrumenten Consortium Beroepsonderwijs en STeAG

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG zijn door certificeringsbureau Hobéon per 29 juni weer gecertificeerd als leverancier van valide exameninstrumenten. Zo’n onderzoek […]

Ga verder