Over STEAG

STeAG
De Stichting Examinering Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg is bij notariële acte opgericht op 14 maart 2002.
Vanaf 1 januari 2021 maakt STeAG onderdeel uit van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Doelstelling
De doelstelling van STeAG is:
a. Het ten behoeve van onderwijsinstellingen met zogenoemde AG opleidingen – apothekersassistent, doktersassistent, tandartsassistent -verrichten van activiteiten op het gebied van examinering, het toetstechnisch en inhoudelijk construeren en beoordelen van examens alsook het beheren en distribueren van examens;
b. Het bevorderen en uitvoeren van alle activiteiten, die tot het bereiken van de onder a genoemde doelstelling kunnen leiden.

De statuten vermelden verder dat de stichting deelnemers kent, te weten onderwijsinstellingen zoals onder andere bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.4.1. van de WEB, die opleidingen verzorgen voor het beroep apothekersassistent, doktersassistent of tandartsassistent.
STeAG is ontstaan uit het Landelijk Achterbanberaad Assisterende in de Gezondheidszorg (LABAG), een onderafdeling van de BTG-GDW.
De directe aanleiding was het indienen van een projectvoorstel bij de “Regeling Stimulans examenpraktijk in het Beroepsonderwijs” (2001), waarin de AG opleidingen zich sterk maken voor gezamenlijke ontwikkeling van examenmateriaal.

Leden
Bijna alle ROC’s met een afdeling Assisterende in de Gezondheidszorg (AG) met een of meer van de opleidingen apothekersassistent, doktersassistent en tandartsassistent zijn deelnemer van STeAG.
Vanwege de samenwerking met de Stichting Consortium Beroepsonderwijs zijn de producten van STeAG ook beschikbaar voor de deelnemers van deze stichting.

Activiteiten
STeAG heeft sinds 2002, in samenwerking met de beroepsmaatschappijen KNMP, SBA, LHV, LVG, NVDA en KNMT voor alle kwalificatiedossiers van de AG opleidingen examenmateriaal ontwikkeld en gedistribueerd. Hierbij geldt telkens dat elke deelnemer het materiaal inzet onder de eigen examenverantwoordelijkheid.
Naast de examenproducten voor de kwalificaties zijn er examens ontwikkeld voor de beroepsgerichte keuzedelen AG en ontwikkelt STeAG in samenwerking met Stichting Consortium Beroepsonderwijs een kennisvragenbank. De ontwikkelgroepen van STeAG leveren ook een bijdrage aan het ontwikkelgerichte materiaal voor de AG opleidingen van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Bestuur en projectleider

Het bestuur van STeAG wordt gevormd door:
Mw. Ria Rozendaal, voorzitter, werkzaam bij MBO Rijnland.

Dhr. Arnold Sterk, penningmeester, werkzaam bij Deltion.

Dhr. Peer van Putten, secretaris, werkzaam bij ROC Midden Nederland.

Het bestuur wordt ondersteund door de projectleider, dhr. Marc Zwamborn.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider. Voor gegevens zie onder de tab “contact”.

17-04-2023 – Examenproducten SteAG verkrijgbaar via Digibib

Vanaf heden is het niet meer mogelijk de examenproducten van STeAG te downloaden via deze website. Er is hiervoor inmiddels […]

Ga verder

Vervangend kennisexamen AA-K2 beschikbaar

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de vervangende versie voor het examen AA-20-B1-K2-W2b1-mei2021, waarvan STeAG adviseert dit examen wegens […]

Ga verder

STeAG gecertificeerd examenleverancier!

STeAG wil zich als examenleverancier laten certificeren en is daartoe begin 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificerende instelling Certiforce. […]

Ga verder

Examenproducten opleidingen AG serie 2021

De nieuwe examenproducten voor de opleidingen apothekersassistent (crebo 25650), doktersassistent (crebo 25695) en tandartsassistent (crebo 25699) serie 2021 zijn, vanwege […]

Ga verder

Hobéon certificeert exameninstrumenten Consortium Beroepsonderwijs en STeAG

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG zijn door certificeringsbureau Hobéon per 29 juni weer gecertificeerd als leverancier van valide exameninstrumenten. Zo’n onderzoek […]

Ga verder