Over STEAG

STeAG
De Stichting Examinering Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg is bij notariële acte opgericht op 14 maart 2002.

Doelstelling
De doelstelling van STeAG is:
a. Het ten behoeve van onderwijsinstellingen verrichten van activiteiten op het gebied van vervaardiging van examens, het toetstechnisch en inhoudelijk beoordelen van examens alsook het beheren en distribueren van examens.
b. Het bevorderen en uitvoeren van alle activiteiten, die tot het bereiken van de onder a genoemde doelstelling kunnen leiden.

De statuten vermelden verder dat de stichting deelnemers kent, te weten onderwijsinstellingen op het gebied van secundair beroepsonderwijs in de sector Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn (GDW) zoals bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.4.1. van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).
STeAG is ontstaan uit het Landelijk Achterbanberaad Assisterende in de Gezondheidszorg (LABAG), een onderafdeling van de BTG-GDW.
De directe aanleiding was het indienen van een projectvoorstel bij de “Regeling Stimulans examenpraktijk in het Beroepsonderwijs” (2001), waarin de AG opleidingen zich sterk maken voor gezamenlijke ontwikkeling van examenmateriaal.

Leden
Medio 2016 zijn alle ROC’s met een afdeling Assisterende in de Gezondheidszorg (AG) met een of meer van de opleidingen apothekersassistent, doktersassistent en tandartsassistent deelnemer van STeAG. Alle ROC’s in Nederland met een AG participeren dus in STeAG. De gegevens van de deelnemers van STeAG treft u aan onder de tab “leden”.

Activiteiten
STeAG heeft sinds 2002, in samenwerking met de beroepsmaatschappijen KNMP, SBA, LHV, LVG, NVDA en KNMT voor alle kwalificatiedossiers van de AG opleidingen examenmateriaal ontwikkeld en gedistribueerd. Hierbij geldt telkens dat elke school het materiaal inzet onder de eigen examenverantwoordelijkheid. Tevens is in het verleden ook per opleiding een praktijk werkboek ontwikkeld.
Ook ontwikkelt STeAG een toetsenbank  en levert zij proeven van bekwaamheid voor de drie AG opleidingen.

Bestuur en projectleider

Het bestuur van STeAG (zie foto) wordt gevormd door:
Mw. Annette van den Berg, voorzitter (rechts op de foto)

Dhr. Marc Zwamborn, penningmeester, werkzaam bij ROC Summa College

Mw. Paulien Biesta, werkzaam bij ROC Zadkine

Mw. Monique Leclercq, werkzaam als onderwijsmanager assistenten gezondheidszorg, ROC Nijmegen

Het bestuur wordt ondersteund door de projectleider, dhr. Erik van Groen, werkzaam bij ROC Horizon College.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider. Voor gegevens zie onder de tab “contact”.

Contactpersonen

    • Projectleider

    • Marc Zwamborn
    • m.zwamborn@steag.nl
    • ICT Helpdesk

    • icthelpdesk@steag.nl

Examenproducten opleidingen AG serie 2021

De nieuwe examenproducten voor de opleidingen apothekersassistent (crebo 25650), doktersassistent (crebo 25695) en tandartsassistent (crebo 25699) serie 2021 zijn, vanwege […]

Ga verder

Hobéon certificeert exameninstrumenten Consortium Beroepsonderwijs en STeAG

Consortium Beroepsonderwijs en STeAG zijn door certificeringsbureau Hobéon per 29 juni weer gecertificeerd als leverancier van valide exameninstrumenten. Zo’n onderzoek […]

Ga verder

Belangrijke documenten STeAG

Op deze plek kunt u een aantal belangrijke documenten van STeAG downloaden. Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën: Evaluatieformulieren, te […]

Ga verder

STeAG gecertificeerd examenleverancier!

STeAG wil zich als examenleverancier laten certificeren en is daartoe begin 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificerende instelling Certiforce. […]

Ga verder