Afspraken deelnemersvergadering 30 november 2017

Beste collega’s,

Naar aanleiding van ons bestuursoverleg van vanavond willen we graag een paar afspraken met jullie delen.
In de deelnemersvergadering van afgelopen donderdag hebben jullie toegezegd  om collega’s af te vaardigen ten behoeve van het opleveren van een service document voor de kerntaak Werken aan kwaliteit en deskundigheid van zowel AA, DA als TA.
Wij hebben genoteerd:
Amsterdam DA en TA (reeds aangemeld)
Deltion, AA en TA
Aventus, AA
MBO Rijnland, AA, DA en TA
Friese Poort, AA en TA
Arcus, AA, DA en TA
Verder is er afgesproken dat de volgende scholen reeds ontwikkelde documenten zullen aanleveren bij de projectleider Erik van Groen, uiterlijk 6 december.
Alfa college
Koning Willem I college
Deltion college
Arcus college
De projectleider zal de aangeleverde documenten doorsturen naar de aangemelde collega’s.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 14 december om 14 uur bij van der Valk in Breukelen, onder leiding van Helmi Groeneveld (Aventus)
De opdracht is:
Het ontwikkelen van een service document waarin opgenomen instructie voor uitvoering in de BPV, instructie voor beoordeling in de BPV en borging en verantwoording. Dit wordt conform de afspraak dezelfde dag opgeleverd.
Toevoeging.
Tevens is het bestuur van mening dat er geen valide kennisexamens ontwikkeld kunnen voor deze kerntaak en verzoekt deze groep een dekkende kenniscompoment toe te voegen.
Uit navraag blijkt dat er geen discriminerend kennis examen in drie gelijkwaardige versies te construeren is , ook niet met open vragen.
 
Wij hopen jullie voor nu even goed geïnformeerd te hebben en gaan uit van een een snelle reactie richting Erik van Groen.
NB.
Als je ook expertise hebt toegezegd voor controle en vaststelling van het document volgt na 14 december meer informatie.
Vriendelijke groet
Annette van den Berg,
namens bestuur STeAG