Overige documenten

Op deze pagina zijn de volgende documenten bij de versies oktober 2019 te vinden:

Algemeen geldende documenten:
– Het “Instructieformulier kandidaat” bij praktijkexamens
– Het “Instructieformulier examinator” bij praktijkexamens
– Het “Observatieformulier voor aantekeningen” bij praktijkexamens.
– Procedure vaststelling exameninstrumenten

Documenten per opleiding:
– Het dekkingsoverzicht van de totale kwalificatie.
– De examenmatrijzen van in de kwalificatie opgenomen examens.
– De getekende vaststellingsdocumenten per examen.
(De keuzedeel examens zijn nog niet vernieuwd, daarvan zijn de versies van 2018 nog actueel. Volgens planning worden deze voor de zomer 2020 vernieuwd.)