Overige documenten (kd15 en 16 en keuzedelen)

Op deze pagina zijn de volgende documenten te vinden:

Algemeen geldende documenten:
– Het “Instructieformulier kandidaat” bij praktijkexamens
– Het “Instructieformulier examinator” bij praktijkexamens
– Het “Observatieformulier voor aantekeningen” bij praktijkexamens.
– Procedure vaststelling exameninstrumenten

Documenten per opleiding:
– Het dekkingsoverzicht van de totale kwalificatie.
– De examenmatrijzen van in de kwalificatie opgenomen examens.
– Het gecombineerde dekkingsoverzicht/examenmatrijs per beroepsgericht
keuzedeelexamen.
– De getekende vaststellingsdocumenten per examen.