Producten mei – 2021 (kd20 en 21)

Op deze pagina vindt u de nieuw ontwikkelde examenproducten bij de dossiers AA-25650, DA-25695 en TA-25699.
De publicatiedata van de definitieve producten:

20 juni 2021: AA-KT3 en AA-KT4 ; 20 augustus 2021: AA-KT2 ;
1 oktober 2021: AA-KT1
17 oktober 2021: DA alle kerntaken (kt1, kt2, kt3 en kt4)
15 december 2021: TA alle kerntaken (kt1, kt2 en kt3)

Onder ‘Algemeen’ treft u het dekkingsoverzicht en de examenmatrijzen bij het volledige examenconstruct. Ook de vaststellingsdocumenten (per kerntaak), de algemene instructie examinator en de algemene instructie kandidaat zijn hier te vinden.
Verder zijn er kopjes per werkproces met daaronder de examenproducten die bij het betreffende werkproces horen.
LET OP: bij diverse praktijkexamens zijn bijlages voor de examinator met nadere instructies en casuïstiek beschikbaar. Deze zijn soms voor meerdere werkprocessen in 1 document gecombineerd en dan onder het 1e werkproces waar van toepassing opgenomen.