Examens keuzedelen

Via deze pagina kunnen de examens voor de beroepsgerichte keuzedelen, die STeAG heeft ontwikkeld, gedownload worden.

De codering van de nieuwste versies keuzedeelexamens is als volgt:
xA-Knnnn.0y.zzz2020. De naam van het keuzedeel is ook vermeld.
Hierin is x een A (apothekers), D (dokters) of T (tandarts),
nnnn is de 4 cijferige crebocode van het keuzedeel,
y is het volgnummer van het examen (voor de meeste examens is dit 2, voor K1106 (TA), K1109, K1163 en K1176 (alledrie AA) is dit 1 (dit zijn keuzedelen die herzien of nieuw zijn)).
zzz2020 is bij AA en TA sep2020, voor TA is dit dec2020.

Bij een aantal nieuwe keuzedeelexamens horen bijlagen, zoals casuïstiek en voorwaardelijke opdrachten. De bestanden met de aanduiding “bijlage bij” horen bij het keuzedeelexamen dat er direct boven staat.
De bijbehorende dekkingsoverzichten, examenmatrijzen en vaststellingsdocumenten zijn opgenomen onder “Overige documenten”.

Ook de vorige serie examens van januari/februari 2018, beschikbaar als Word bestand,  kan nog gebruikt worden (m.u.v. de vervallen keuzedelen K0037 en K0088), maar STeAG adviseert de nieuwste versies te gebruiken. In de serie van januari/februari 2018 zijn enkele passages in groene letters opgenomen, deze tekst zal specifiek gemaakt moeten worden binnen het ROC.