Kennis examens (kd15 en 16)

Herziening kennisexamens serie okt2019 in de vorm van a-versies met toevoeging jan2021 (bv KEx07a.jan2021) beschikbaar voor:
– AA-KD15-KT1 en KT2 (AA-KT3 is ongewijzigd),
– DA-KD15-KT1 en KT2 

– TA-KD16-KT1 en KT2.

Een kennisexamen bestaat uit 3 documenten: antwoordformulier examinator (met daarop de juiste antwoorden ingevuld), antwoordformulier kandidaat (een blanco antwoordformulier) en het examen zelf. Het bestand antwoordformulier examinator is in de omschrijving voorzien van de aanduiding “LET OP !!”, dit bestand is uiteraard niet bestemd voor de kandidaten.
De codering van een kennisexamen is als volgt: XX-KDyy-KTz-KExnn.datum. tekst. Hierin staat XX voor AA, DA of TA, yy staat voor 15 of 16 (het jaar van het KD), z staat voor 1, 2 of 3 (het nummer van de kerntaak), nn staat voor het volgnummer van het kennisexamen bij het KD, datum spreekt voor zich en tekst staat voor de 3 document soorten per examen (zie 1e regel alinea hierboven). De examenmatrijs die voorheen apart bij elk examen werd geleverd, is nu opgenomen in een verzameldocument per opleiding. Deze zijn te vinden onder “Producten – overige documenten”.

De kennisexamens zijn in sets van 3 bij elkaar horende en gelijkwaardige examens opgeleverd. Voor AA en TA zijn dit de volgnummers 07(a), 08(a) en 09(a), voor DA 10(a), 11(a) en 12(a). Alle eerdere versies van de kennisexamens zijn vanaf heden niet meer beschikbaar via de site, ze zijn desgewenst nog wel opvraagbaar via info@steag.nl.

Bovenaan elke kolom zijn geconstateerde onvolkomenheden in de kennisexamens in de vorm van een errata overzicht (exceldocument) opgenomen, inclusief de acties die STeAG daarop heeft ondernomen.