STeAG lid van Exsamen


Op 18 augustus 2016 is de vereniging ExSamen opgericht als vereniging voor alle examenleveranciers mbo. Op 5 september 2016 is STeAG als 1e lid toegetreden tot deze nieuwe stichting. Wij denken dat het mbo gediend is met examenleveranciers die samenwerken waar dat kan. En ook met een gezamenlijk aanspreekpunt waar organisaties als de MBO Raad, NRTO, SBB en de Inspectie met vragen en voor adviezen over examinering terecht kunnen. De komende periode zijn de volgende inhoudelijke thema’s voorbereid:

  1. Deskundigheidsbevordering bij examenleveranciers.
  2. Externe validering en certificering.
  3. Examens voor keuzedelen.
  4. Kennisuitwisseling met examineringsdeskundigen van de scholen.
  5. Facet als gezamenlijke afspeler van kennisexamens.

Vooral met het oog op actuele landelijke thema’s als inkoop bij gecertificeerde examenleveranciers, externe validering en examinering van keuzedelen wil de vereniging vanuit een gezamenlijke expertise een inhoudelijk kwalitatieve bijdrage leveren. In de Examenagenda wordt ‘inkoop, tenzij…’ mbo-breed onderschreven. Nu de examenleveranciers verenigd zijn, kunnen de gemeenschappelijke standpunten beter gehoord worden.