Verslag 19 december 2017

Breukelen, 19 december 2017

Communicatie naar aanleiding van de bestuursvergadering.

 1. Bijeenkomst 14/12 tbv constructie servicedocument voor KT 3-4 DA, KT 3-4 AA en KT 3 TA

 

KT “werken aan Kwaliteit en deskundigheid”

 • Algemene toelichting: Uit navraag blijkt dat er geen discriminerende kennisexamens in 3 gelijkwaardige versies te construeren zijn. Ook niet met open vragen: 3 versies van 40 vragen (120) in 2017; 2 nieuwe versies van 40 (80) in 2018
 • Opdracht om op 14 december 2017 een servicedocument te maken waarmee beoordelen in de praktijk mogelijk wordt heeft helaas niet geleid tot een eindproduct:
 • Op basis van de stukken die het Arcus College heeft aangeleverd en het advies van de werkgroep besluit het bestuur van STeAG:
 • Producten van Arcus worden worden voorgelegd aan externe deskundige met opdracht om er zo spoedig mogelijk een “inspectieproof” examen van te maken inclusief de theoriecomponent. We zijn wel afhankelijk van de beschikbaarheid en de tijd die onze externe deskundige heeft, zij heeft inmiddels toegezegd er vanaf maandag 8 januari mee te willen beginnen.
 • De controlegroep zoals aangemeld d.d. 30/11/2017 ontvangt vangt tijdig het betreffende product en wordt door STeAG zo spoedig mogelijk uitgenodigd om hier aanvullingen, commentaar op te geven zodat het product ter onafhankelijke vaststelling kan worden voorgelegd.

KT 3 AA: Productzorg

 • Kennis examen mogelijk
 • Voor WP1 en WP2 wordt casuïstiek bijgemaakt door mensen van Noord op basis van het opgeleverde product van de constructeurscursus. Erik heeft overleg met constructeur en stuurt op oplevering uiterlijk half januari.
 • Voor WP3 wordt een richtinggevend inspectieproof document opgesteld door een extern deskundige
 • De gehele proeve wordt daarna ter onafhankelijke vaststelling voorgelegd.

KT 3 DA Praktijkvoering

 • Uit navraag blijkt dat er geen discriminerende kennisexamens in 3 gelijkwaardige versies te construeren zijn. Ook niet met open vragen: 3 versies van 40 vragen (120) in 2017; 2 nieuwe versies van 40 (80) in 2018
 • De bestaande proeve moet worden aangevuld met casuïstiek of een servicedocument. In de bijeenkomst van 14/12/2018 is men hier niet aan toegekomen.
 • Besluit: De Proeve wordt als volgt aangepast:
 • WP1: er wordt richtinggevend inspectieproof document opgesteld door een externe deskundige, dat kan op basis van materiaal van Arcus met uitwerking van opdrachten gevolgd door een presentatie op school.
 • WP2: op basis van materiaal van Arcus

We gaan mensen vragen of daar casuïstiek voor gemaakt kan worden. Marc en Erik vragen hun wederzijdse collega’s. Deze week. Deadline half januari.

 

 1. Op dit moment is er één hoofdconstructeur beschikbaar (AA); Voor DA en TA zijn we nog op zoek.

 

 1. Annette beantwoord mails naar aanleiding van vragen van constructeurs.

 

 1. Samenwerking Consortium

Toetsdeskundige van CB huren wij op aanvraag van constructeursgroepen in.

Scholing: vindt plaats tijdens het constructieproces en wordt beoordeeld op basis van de opgeleverde producten.

Certificering: moet nog worden afgekaderd, is wel een must.

Voorstel samenwerking: Service Level Agreement (SLA) met afspraken omtrent ICT, webhosting, loketfunctie, deskundigheid en faciliteiten. STeAG blijft STeAG.

Besluit: akkoord.  Annette en Marc zetten de volgende stappen hierin zodat voor de scholing van de constructeurs voldoende afspraken zijn gemaakt.

 

 1. Sollicitatiegesprekken

16 januari DA Erik en Annette

18 januari TA Marc en Monique

AA Paulien en Annette

Motivatiebrieven en CV’s, gespreksplanning verzorgt Annette/Erik.